Rozwój osobisty – psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna – nastawiona na rozwój osobisty

 

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Warszawie zaprasza do udziału w

psychoterapii indywidualnej – nastawionej na rozwój osobisty.

Psychoterapia indywidualna jest skierowana do psychologów, pedagogów, nauczycieli, wicedyrektorów, dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych: wypalonych zawodowo, doświadczających ciągłego stresu, przeciążonych psychicznie, zmagających się z trudnościami, przeżywających kryzys, borykających się z innymi problemami lub też chcących podnieść jakość swojego życia i czerpać z niego większą satysfakcję.

Praca terapeutyczna nastawiona jest na każdą osobę w sposób indywidualny, tzn. respektujący jej potrzeby i wartości oraz dążenie do samorozwoju i realizacji siebie. Podczas pracy terapeutycznej obowiązuje Kodeks Etyczno-Zawodowy psychologa: przestrzegana jest tajemnica zawodowa a także zasada dyskrecji i poufności.

Celem psychoterapii indywidualnej jest praca nad sobą w sferze intrapersonalnej (wewnętrznej) i interpersonalnej (zewnętrznej). Prowadzi ona do wglądu w siebie, poprawy swojego sposobu funkcjonowania i przeżywania świata oraz do zwiększenia poczucia własnej skuteczności.

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min. Są one poprzedzone 60-minutową konsultacją lub dwiema konsultacjami, podczas których dochodzi do zdiagnozowania aktualnej sytuacji (w tym problemu), sformułowania celu psychoterapii oraz ustalenia zasad współpracy, co do czasu jej trwania i przebiegu oraz form pracy.

Terminy konsultacji oraz sesji psychoterapeutycznych są osobiście uzgadniane z każdą osobą i odbywają się w dni robocze (poniedziałek – piątek). Miejsce: MSCDN, Wydział w Warszawie, ul, Świętojerska 9.
Konsultacje są bezpłatne natomiast odpłatność za sesję indywidualną wynosi 60 zł. Opłata za sesję psychoterapeutyczną jest wnoszona przed jej rozpoczęciem na konto MSCDN: PKO BP  98 1020 1042 0000 8102 0397 5091

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani odbyciem psychoterapii indywidualnej, proszę o kontakt tel. 22 536 60 74
(poniedziałek – piątek, w godz. 1000 – 1500), e-mail: jolanta.szymczyk@mscdn.edu.pl w celu umówienia się na poprzedzającą konsultację.

Osoba prowadząca psychoterapię indywidualną:

Jolanta Szymczyk dyplomowany psycholog i pedagog. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Podyplomowych Studiów Terapii i Treningu Grupowego na UW. Ukończyła Podyplomowe Studia z Psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz specjalistyczne kursy z zakresu metod i form pracy terapeutycznej. Brała udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach dotyczących integracji i skuteczności psychoterapii. Odbyła staż psychoterapeutyczny w Ośrodku Zdrowia Psychicznego ,,Synapsis’’, w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobowości w Warszawie oraz w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń dla kadry pedagogicznej – nastawionych na rozwój osobisty, prowadzi grupy superwizyjne i grupy wsparcia. Jest rekomendowanym trenerem I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, socjoterapeutą. Posiada uprawienia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii pod superwizją. Odbyła psychoterapię indywidualną pod kierunkiem certyfikowanego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest pod stałą superwizją własnej pracy terapeutycznej.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content