Działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) w Laskach

Publikacje SCWEW Laski

Już w najbliższym czasie ukaże się publikacja zespołu SCWEW Laski na temat wsparcia dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej w placówkach ogólnodostępnych. Publikacja ta będzie miała na celu promowanie idei edukacji równych szans, także w przypadku uczniów z niepełnosprawnością wzrokową.

Poruszone zostaną w niej tematy dotyczące m.in. przygotowania placówki ogólnodostępnej do przyjęcia ucznia niewidomego, ucznia słabowidzącego, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową oraz rola wypożyczalni SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska w pracy z grupą  zróżnicowaną (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ucznia niewidomego bądź słabowidzącego).

Wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką już dziś serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej publikacji.

Materiał będzie dostępny w formie online pod linkiem https://laski.edu.pl/czasopismo-laski/ oraz w wersji papierowej w czasopiśmie „Laski”.

Wypożyczalnia SCWEW Laski

Zapraszamy przedszkola i szkoły objęte wsparciem SCWEW do korzystania z Wypożyczalni Sprzętu Specjalistycznego i Pomocy Dydaktycznych.

Celem działania wypożyczalni jest wsparcie szkół i przedszkoli w pracy z grupą/ klasą zróżnicowaną. Dobór i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu zgodnie z potrzebami i możliwościami danego ucznia/dziecka pomoże i ułatwi włączenie go w proces kształcenia. Udostępnianie sprzętu wspomagającego lub pomocy dydaktycznych placówkom jest nieodpłatne.

Zasady oraz sposób bezpłatnego użyczania sprzętu wspomagającego oraz pomocy dydaktycznych określa Regulamin korzystania z wypożyczalni specjalistycznego sprzętu przez szkoły/przedszkola współrealizujące projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w Laskach”.

Katalog Wypożyczalni oraz wykaz sprzętu dostępny jest pod linkiem:

Regulamin wypożyczalni można znaleźć [tutaj]

Pieczę nad Wypożyczalnią sprawuje Ewa Nowacka – ekspert ds. technologii wspomagających.

Sieci współpracy SCWEW Laski

W ramach działania Sieci Współpracy i Samokształcenia zespołu SCWEW Laski 15.05.2023 r. odbyło się spotkanie nauczycieli i specjalistów współpracujących  w ramach projektu.  Uczestnicy spotkania wymieniali się poglądami i doświadczeniami na temat co-teachingu, czyli współpracy z drugim nauczycielem/ką w klasie oraz poza nią.

Celem głównym spotkania było pokazanie co-teachingu jako atrakcyjnej formy prowadzenia zajęć oraz propozycji zbudowania relacji z nauczycielką_em współorganizującą_ym. Podczas spotkania zostały zaprezentowane modele co-teachingu oraz kroki, jakie należy podjąć w kierunku budowania co-teachingu. Nauczyciele dzielili się przykładami dobrych praktyk dotyczących współnauczania, omawiali sposoby realizacji nauczania w zespole i wspólnie redagowali  wnioski, m.in.: warunkiem dobrej współpracy w zespole jest wzajemne wsparcie i zgoda na popełnianie błędów. Natomiast trudność mogą stanowić: niepewność wzajemnych relacji, nierówny w odczuciu jednej ze stron status czy brak autonomii.

 Więcej informacji oraz [fotorelacja ze spotkania]

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content