Dyrektor na starcie

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych o stażu na stanowisku 0-2 lata do udziału w kursie doskonalącym.

Szkolenie obejmuje cykl spotkań, których celem jest wsparcie w kierowaniu szkołą/placówką oświatową oraz upowszechnianie najnowszej wiedzy na ten temat. Spotkania będą miały formę seminariów, podczas których będziecie Państwo mieć okazję poznania przydatnych w pracy zagadnień, zmian w prawie oświatowym oraz wymiany doświadczeń podczas dyskusji.

 

Proponujemy Państwu następującą tematykę:

1. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej.
2. Planowanie i dokumentacja pracy szkoły. Arkusz organizacyjny.
3. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
4. Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli.
5. Komunikacja i budowanie relacji.
6. Dyrektor liderem rady pedagogicznej.
7. TIK w zarządzaniu szkołą.
8. Współpraca dyrektora z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Treści seminariów, jak też ich organizację, będziemy dostosowywać adekwatnie do Państwa potrzeb w zakresie podanej tematyki. 
Zapisy na szkolenia na stronie: MSCDN

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content