Zgłoszenia do 8 VII 2022 – „EDUCARE NECESSE EST… – my wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca xx w”

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW „EDUCARE NECESSE EST… — MY WŚRÓD OBCYCH, OBCY WŚRÓD NAS OD ŚREDNIOWIECZA DO KOŃCA XX W.”organizowanej przez Archiwum Główne Akt Dawnych; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej; Archiwum Państwowe w Warszawie; Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego; Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy na konferencję nauczycieli historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarzy oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką konferencji.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych dotyczących szeroko rozumianej problematyki migracji oraz popularyzacja działań edukacyjnych w zakresie ich wykorzystania w praktyce szkolnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 21–22 września 2022 r.

Program konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Migracje zagraniczne i wewnętrzne Polaków oraz problemy z odnalezieniem się w nowych środowiskach.
  • Napływ na ziemie polskie cudzoziemców oraz ich relacje z lokalnymi społecznościami.
  • Edukacyjny potencjał projektów dotyczących problematyki migracji — przykłady dobrych praktyk.

Moderatorzy bloków tematycznych:

  • prof. dr hab. Alicja Kulecka – Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego
  • mgr Magdalena Mołczanowska – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
  • dr Teresa Stachurska-Maj – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • dr Violetta Urbaniak – Archiwum Państwowe w Warszawie
  • dr Hubert Wajs – Archiwum Główne Akt Dawnych

Obrady konferencji odbywać się będą w formie hybrydowej: stacjonarnie w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (ul. Długa 7) oraz on-line.

Tradycyjnie zapraszamy historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencjido nadsyłania zgłoszeń do udziału w jej obradach z przygotowanym referatem lub bez referatu.

Zgłoszenia udziału w konferencji z proponowanym tematem referatu prosimy przesłać do 8 lipca 2022 r. (na adres teresa.maj@mscdn.edu.pl).
Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do 15 lipca 2022 r.

Zgłoszenia udziału w konferencji bez referatu prosimy przesłać do 12 września 2022 r.

Zgłoszenia należy przesłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej , formularz zgłoszenia udziału w konferencji znajduje się  pod adresem: https://tiny.pl/9zl3r

Uwaga: Podczas rejestracji prosimy o dopisanie w rubryce: Nazwa placówki (udział stacjonarny bądź on-line).

O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela nauczyciel konsultant: dr Teresa Stachurska-Maj; e-mail: teresa.maj@mscdn.edu.pl, tel. 22 536 60 73; wt.; śr.; czw. w godz.10.00–14.00 lub w sekretariacie rejestracji  kursów Jolanta Czułada; e-mail: formy@mscdn.edu.pl, tel. 22 536-60-66.

                                                                                               Serdecznie zapraszamy

 KOMITET ORGANIZACYJNY VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW
„EDUCARE NECESSE EST… —  MY WŚRÓD OBCYCH, OBCY WŚRÓD NAS”

prof. Alicja Kulecka, mgr Magda Mołczanowska, dr Teresa Stachurska-Maj,
dr Violetta Urbaniak (sekretarz), dr Hubert Wajs

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content