31 V 2023 – Seminarium przygotowane przez partnera z Niemiec; Seminar organized by the partner from Germany 

31 V 2023 – Seminarium przygotowane przez partnera z Niemiec; Seminar organized by the partner from Germany 

27 czerwca 2023 r. odbyło się ostatnie z trzech seminariów online zaplanowanych w pierwszej fazie realizacji projektu Erasmus + „TIC or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia”. Celem spotkania zorganizowanego przez partnera z Niemiec było omówienie działalności AGSA oraz przedstawienie wybranych projektów realizowanych przez organizację. 

Część warsztatowa seminarium umożliwiła przyjrzenie się znaczeniu kształtowania kompetencji międzykulturowej w ofercie doskonalenia instytucji partnerskich oraz omówienie działań mających na celu promowanie różnorodności podejmowanych w krajach partnerów. 

To była wzbogacająca i inspirująca sesja. 

Przed nami kolejny etap projektu – mobilności. Pierwsze spotkanie już w listopadzie w hiszpańskiej Huesce. 


Seminar organized by the partner from Germany – June 27, 2023 

On June 27, 2023, the last of the three online seminars planned for the first phase of the Erasmus + project „TIC or trick – use it quick – from training to implementation” took place. The purpose of the meeting organized by the partner from Germany was to discuss the activities of AGSA and to present selected projects implemented by the organization. 

The workshop part of the seminar made it possible to look at the importance of intercultural competence development in the training offer of partner institutions and to discuss activities aimed at promoting diversity implemented in partner countries. 

It was an enriching and inspiring session. 

The next stage of the project, mobilities, is ahead of us. The first meeting will take place in November in Huesca, Spain.  

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content