31 V 2023 – Seminarium przygotowane przez MSCDN; Seminar organized by MSCDN

31 V 2023 – Seminarium przygotowane przez MSCDN; Seminar organized by MSCDN

31 maja 2023 r. odbyło się drugie z trzech seminariów online zaplanowanych w ramach projektu Erasmus + „TIC or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia”. Celem spotkania było przedstawienie organizacji pracy i sposobu działania MSCDN. Szczególny nacisk położyliśmy na metody, narzędzia i platformy edukacyjne, których używamy w codziennej pracy i w doskonaleniu nauczycieli. Przedstawiliśmy rządowe programy z zakresu TIK znajdujące się w ofercie doskonalenia MSCDN, mikropoświadczenia cyfrowe w edukacji i doskonaleniu nauczycieli i opowiedzieliśmy o Vlogatorium – Mazowieckim Laboratorium Nowych Mediów powstającym w wydziale w Radomiu.

Sesja pytań i odpowiedzi pozwoliła na przedstawienie wybranych elementów organizacji pracy instytucji partnerskich i systemu doskonalenia nauczycieli w Hiszpanii, Niemczech i Polsce oraz na merytoryczną dyskusję i wymianę doświadczeń.

Kolejne seminarium – zorganizowane przez partnera z Niemiec – odbędzie się 27 czerwca.


Seminar organized by MSCDN – May 31, 2023

On May 31, 2023, the second of three online seminars planned as part of the Erasmus + project „TIC or trick – use it quick – from training to implementation” took place. The purpose of the meeting was to present the organization and the way MSCDN works. We showed the methods, tools and educational platforms that we use in our daily work and in the teacher training. We presented government programs in the field of ICT included in the MSCDN training offer, digital micro-credentials in education and teacher training and talked about Vlogatorium – the Mazovian Laboratory of New Media being created in our branch in Radom.

During the panel discussion the partners presented selected elements of the work organization in their institutions and the teacher training system in Spain, Germany and Poland. It was a substantive discussion and an interesting exchange of experiences.

The next seminar – organized by the partner from Germany – will take place on June 27.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content