3 XI 2022 – Uroczystości zakończenia rewitalizacji grobu rodziny Jastrzębowskich

Na warszawskich Powązkach 3 listopada 2022 roku, a następnie w Muzeum Niepodległości odbyły się uroczystości zakończenia rewitalizacji grobu rodziny Jastrzębowskich, w którym spoczywa Wojciech Bogumił Jastrzębowski.

W wyniku tych działań grób rodziny Jastrzębowskich odzyskał swój pierwotny wygląd. Remont został sfinansowany z dotacji Instytutu Pamięci Narodowej, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń od Zarządcy Cmentarza Powązkowskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
a przeprowadzenie rewitalizacji było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Słowo wstępne przy grobie wygłosił Olgierd Łukaszewicz – wielki propagator idei W. B. Jastrzębowskiego, założyciel Fundacji im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego – My Obywatele Unii Europejskiej oraz prof. Elżbieta Jastrzębowska praprawnuczka W.B. Jastrzębowskiego.

W uroczystości wzięli również udział: Jan Truszczyński Ambasador RP przy Unii Europejskiej w l. 1996-2001, przedstawiciele Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego wraz z dyrektorem Januszem Gmitrukiem i zastępcą dyrektora Jerzym Mazurkiem  Mazowieckiego oraz Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z dyrektorem Jarosławem Zaroniem, reprezentacja grona pedagogicznego z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. sierżanta Michaela Olisa wraz dyrektor szkoły Martą Krajkowską, a także Ewa Sobkiewicz prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Wartę honorową i asystę pełniła młodzież z klasy mundurowej z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. sierżanta Michaela Olisa.

Podczas uroczystości w Muzeum Niepodległości zaprezentowano wznowione wydawnictwo „Konstytucja dla Europy” Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego ze wstępem Tadeusza Skoczka oraz posłowiem Olgierda Łukaszewicza.

Na grobie rodziny Jastrzębowskich złożono wiązanki:

– w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego kwiaty złożył Zbigniew Czaplicki, Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

– w imieniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego kwiaty złożył Konrad Wojnarowski radny Województwa Mazowieckiego

– w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego kwiaty złożył Kamil Dąbrowa Zastępca Dyrektora Biura Marketingu Miasta;

– w imieniu Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy kwiaty złożył Aleksander Ferens Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy;

– w imieniu Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy kwiaty złożył Paweł Michalec Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy;

– w imieniu Muzeum Niepodległości kwiaty złożyli Tadeusz Skoczek Dyrektor Muzeum i Beata Michalec Zastępca Dyrektora Muzeum ds. Programowych.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.