3 i 9 XI 2022 – Edukacja historyczna realizowana metodą projektów – warsztaty metodyczne

Szanowni Państwo,

nauczyciele historii, historii i teraźniejszości oraz wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zapraszamy na szkolenie on-line:

Edukacja historyczna realizowana metodą projektów

Cel ogólny:

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania metody projektów w nauczaniu historii, historii i teraźniejszości oraz WOS.

  • Rodzaj formy: warsztaty metodyczne
  • Termin: 3.11 i 9.11 2022 r. w godz. 16.00–20.00
  • Liczba godzin: 10 godz. dydaktycznych

Program szkolenia:

  1. Aktywizująca rola projektu jako metody dydaktycznej.
  2. Podstawowe elementy projektu edukacyjnego.
  3. Etapy realizacji projektu.
  4. Przykłady dobrych praktyk. Projekty historyczne w miejscach pamięci oraz wymiana
    międzynarodowa uczniów.

Koszty: bezpłatnie
Miejsce: platforma MSCDN MS Teams

Prowadząca: Małgorzata Glinka – nauczycielka konsultantka ds. historii i WOS w MSCDN Wydział w Warszawie.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej.

Ważne!
W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy o pilną informację zwrotną z tytułem szkolenia w temacie wiadomości wysłanej na adres: formy@mscdn.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela nauczycielka konsultantka Małgorzata Glinka, e-mail: malgorzata.glinka@mscdn.edu.pl, tel. 22 536 60 86

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content