26,27 IV 2022- Konferencja online „Inspirująca edukacja przyrodnicza – jak aktywnie uczyć, działać i dbać o zdrowie”


Zapraszamy nauczycieli biologii, chemii, fizyki i geografii na konferencję przedmiotowo-metodyczną

Inspirująca edukacja przyrodnicza – jak aktywnie uczyć, działać i dbać o zdrowie.

Cele ogólne:

 • inspirowanie nauczycieli do przeciwdziałania skutkom hipokinezji na lekcjach  przedmiotów edukacji przyrodniczej m.in. bezczynności ruchowej, izolacji społecznej, e- uzależnieniom oraz ich konsekwencjom zdrowotnym;
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania różnorodnych metod aktywizujących pracę uczniów podczas lekcji biologii, chemii, fizyki i geografii.

Rodzaj formy: konferencja online

Terminy:  

 • 26 kwietnia 2022 r., w godz. 1300 1515 (cz. 1)
 • 27 kwietnia 2022 r., w godz. 1300 1515 (cz. 2)

Warunkiem uzyskania zaświadczenia będzie zarejestrowana obecność uczestników podczas konferencji.

Dzień przed konferencją zapisanym uczestnikom będzie udostępniony link do transmisji na YouTube na kanale MSCDN

Prelegenci

 • prof. ucz. Bożena Kicińska – klimatolog. Obecnie kierownik Pracowni Edukacji Geograficznej. W latach 2008-2016 Prodziekan ds. studenckich WGSR. Od wielu lat członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej. Współautor publikacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Od wielu lat współpracuje jako wykładowca z MSCDN. Autorka licznych publikacji przedmiotowo-metodycznych z geografii.
 • dr Krzysztof Górny – geograf i afrykanista, pracownik Zakładu Geografii Politycznej i Historycznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Od 2012 roku członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a od roku 2019 nauczyciel geografii w dwóch warszawskich liceach. Członek zespołu badawczego opracowującego „Geograficzno-polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym”.
 • dr Wojciech Pokojski – adiunkt na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia w zakresie Systemów Informacji Geograficznej, kursy i warsztaty w zakresie wykorzystania geoinformacji w szkolnej edukacji geograficznej. Jest także nauczycielem w LXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie.
 • dr Marzena Żylińska – doktor nauk humanistycznych, metodyczka, germanistka, przez wiele lat związana z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych oraz UMK w Toruniu, z DSW we Wrocławiu i WSB w Bydgoszczy. Autorka wielu książek, poświęconych nowoczesnej edukacji, w tym pierwszego polskiego podręcznika do neurodydaktyki. Inicjatorka i współtwórczyni ruchu Budzących się Szkół. Więcej informacji: budzacasieszkola.edu.pl
 • Piotr Dzwoniarek – absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel chemii w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie. Twórca nowej koncepcji nauczania podstawowych pojęć chemicznych w szkole podstawowej w oparciu o samodzielne wykonywanie eksperymentów przez uczniów. W niekonwencjonalny sposób popularyzuje naukę i naucza chemii od wielu lat. m.in. w MSCDN, Centrum Nauki Kopernik.
 • Anna Gacparska dyplomowana fizjoterapeutka z kilkunastoletnim doświadczeniem. Na co dzień pracuje z Centrum Rehabilitacyjnym w obszarach fizjoterapii dotyczącej pacjentów m.in. ortopedycznych i neurologicznych.
 • Anna Janowska nauczyciel dyplomowany; doradca metodyczny (od 2004 roku) biologii w MSCDN Wydział w Radomiu, nauczycielka biologii w PSP nr 4 w Kozienicach.
 • Jolanta Kubik nauczyciel dyplomowany; doradca metodyczny fizyki MSCDN Wydział w Radomiu (od 9 lat). Nauczycielka fizyki w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu; uczy w liceum, technikum i w szkole branżowej I stopnia.
 • Iwona Kisiel nauczyciel dyplomowany, wieloletni nauczyciel chemii i fizyki, doradca metodyczny w zakresie chemii MSCDN Wydział w Ostrołęce, jest opiekunem Klubu Młodego Odkrywcy 
 • Paweł Łaszkiewicz  – psycholog, psychoterapeuta – specjalista ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej MSCDN Wydział w Warszawie. Ukończył studia w psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim, kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  Krakowie, a także dwustopniowe szkolenie z psychodramy wg Moreno. Od 20 lat zajmuje się pomocą psychologiczną i psychoterapią.
 • Anna Maksimowska dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator maturalny w zakresie fizyki i matematyki, dyplomowany nauczyciel fizyki i matematyki. Na swoich lekcjach łączy teorię z praktyką i rozwija u swoich uczniów ciekawość świata.
 • Agata Maliszewska – absolwentka wydziału biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nauczyciel dyplomowany biologii i przyrody w Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie, doradca metodyczny w zakresie biologii w MSCDN Wydział Ciechanów. Od wielu lat w pracy z uczniami stosuje ocenianie kształtujące, realizatorka innowacji metodycznej „Zeszyt OK na lekcjach biologii”.
 • Małgorzata Maraszek dyplomowany nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej w Żelechowie, z 20 letnim stażem pracy. Od 2020 r.  doradca metodyczny w zakresie biologii MSCDN, Wydział w Siedlcach. Ekspert MEN wz. podręczników szkolnych do biologii.

Szczegółowych informacji udziela kierownik szkolenia: dr Ewa Pyłka-Gutowska mail: ewa.pylka@mscdn.edu.pl  tel. 506-386-045

Program konferencji

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content