24 i 26 X 2022 r. – Edukacja historyczna wobec wyzwań XXI wieku – kształcenie do krytycznego myślenia

Szanowni Państwo,

nauczyciele historii, historii i teraźniejszości oraz wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych zapraszamy na szkolenie on-line:

Edukacja historyczna wobec wyzwań XXI wieku – kształcenie do krytycznego myślenia

Cele ogólne:

Doskonalenie sposobów krytycznego myślenia w edukacji historycznej wobec wyzwań XXI wieku na przykładzie nowego przedmiotu historia i teraźniejszość.

Rodzaj formy: warsztaty metodyczne
Termin: 24 X i 26 X 2022 r. w godz. 16.00–19.00
Liczba godzin: 6 godz. dydaktycznych

Program szkolenia:

  1. W jakim celu uczymy historii i teraźniejszości? Wymagania ogólne a wymagania szczegółowe.
  2. Rozwijanie krytycznego myślenia uczniów – propozycje metodycznych rozwiązań.
  3. Obywatelskie programy edukacyjne wspomagające uczenie HiT.
  4. Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki przez wymianę doświadczeń.

Koszty: bezpłatnie
Miejsce: platforma MSCDN MS Teams

Prowadząca: Małgorzata Glinka – nauczycielka konsultantka ds. historii i WOS w MSCDN Wydział w Warszawie.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej.

Ważne!

W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy o pilną informację zwrotną z tytułem szkolenia w temacie wiadomości wysłanej na adres: formy@mscdn.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela nauczycielka konsultantka Małgorzata Glinka,
e-mail: malgorzata.glinka@mscdn.edu.pl, tel. 22 536 60 86

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content