24-25 IX 2024 – Konferencja z cyklu „Educare necesse est…” – „Życie codzienne w dokumencie, historiografii i dydaktyce od średniowiecza do końca XX wieku”


Zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu „Educare necesse est…”.

Tegoroczny temat:


„Życie codzienne w dokumencie, historiografii i dydaktyce od średniowiecza do końca XX wieku”.


Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych pokazujących różne aspekty życia codziennego (mieszkanie, pożywienie, rodzina, praca, szkoła, komunikacja, wolny czas, opieka lekarska, opieka społeczna, religia, bieda, bogactwo, więziennictwo) w okresie od średniowiecza do końca XX wieku.


Przedmiotem obrad będą m.in. zagadnienia:
– źródła archiwalne dotyczące życia codziennego — omówienie źródeł i możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach, warsztatach, zajęciach pozalekcyjnych;
– edukacyjny potencjał projektów opartych na źródłach poświęconych różnym aspektom życia codziennego — przykłady dobrych praktyk;
– codzienność i jej aspekty w świetle źródeł archiwalnych;
– gra jako metoda dydaktyczna.

Obrady konferencji będą się odbywać stacjonarnie, w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (ul. Świętojerska 9).

Będzie również możliwość uczestnictwa online za pośrednictwem platformy Google Meet/Microsoft Teams.
Zapraszamy historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji do zgłoszenia się do udziału w jej obradach z referatem lub bez referatu.

 • Formularz zgłoszenia udziału w konferencji z referatem prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 czerwca 2024 r. (na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl). Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do 22 lipca 2024 r.
 • Formularz zgłoszenia udziału bez referatu prosimy przesłać do 1 września 2024 r., również na załączonym formularzu na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl.

Załączniki:

  KOMITET ORGANIZACYJNY
  VIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ARCHIWISTÓW I HISTORYKÓW
  „EDUCARE NECESSE EST… — ŻYCIE CODZIENNE W DOKUMENCIE, HISTORIOGRAFII I DYDAKTYCE
  OD ŚREDNIOWIECZA DO KOŃCA XX W.”

  prof. Alicja Kulecka, Magda Mołczanowska, Barbara Giża,
  dr Violetta Urbaniak (sekretarz), dr Hubert Wajs, Rafał Górny

  MSCDN Wydział w Warszawie
  ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

  Sekretariat
  tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

  Dział szkoleń
  tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

  Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

  Skip to content