23-24 III 2023 r. – Trening pewności siebie – program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej

Celem szkolenia prowadzonego przez trenerkę Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” będzie przygotowanie pedagogów i psychologów ze szkół i poradni do samodzielnego realizowania TPS dla dzieci poszkodowanych na terenie swoich placówek.

Szkolenie pt. „TRENING PEWNOŚCI SIEBIE – Program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej” odbędzie się w dniach 23-24.03.2023 r. w MSCDN w Płocku.

Adresaci szkolenia – szczegółowe warunki naboru:

 • pedagodzy szkolni,
 • psycholodzy szkolni (pracujących z dziećmi z klas IV-VIII) ze szkół podstawowych,
 • pedagodzy i psycholodzy z poradni pedagogiczno-psychologicznych,
 • pedagodzy i psycholodzy z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE (TPS) jest metodą opracowaną przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” i przeznaczoną do grupowej i indywidualnej pracy z dziećmi doświadczającymi dręczenia ze strony rówieśników. Celem TPS jest podnoszenie poczucia własnej wartości u poszkodowanych oraz nauka asertywności i nawiązywania pozytywnych relacji w grupie.

Tematyka szkolenia:

 • Zjawisko przemocy rówieśniczej.
 • Syndrom dziecka-ofiary przemocy.
 • Metody pomocy dzieciom poszkodowanym.
 • Trening Pewności Siebie – wprowadzenie (historia, założenia, efektywność).
 • Zasady i metody naboru dzieci do grup.
 • Trening Pewności Siebie – zajęcia dla dzieci.
 • Trening Pewności Siebie – zajęcia dla rodziców.

Termin dwudniowego szkolenia:

 • 23.03.2023 (czwartek) – godz. 09.00-15.30
 • 24.03.2023 (piątek) – godz. 09.00-15.00

Miejsce szkolenia:

MSCDN Wydział w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock

Prowadzący:
Joanna Węgrzynowska – psycholożka, współautorka programu, trenerka PTP.

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do 20 marca 2023 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagana jest 100%-owa obecność na szkoleniu.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiąże się do samodzielnego przeprowadzenia minimum 5h zajęć TPS (grupowych lub indywidualnych) w ciągu 6 miesięcy od zakończenia szkolenia.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy otrzymają 50-stronicowe materiały edukacyjne, zawierające min. scenariusze zajęć do prowadzenia treningów oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenie jest formą bezpłatną, w związku z czym prosimy o potraktowanie zgłoszenia jako potwierdzenia obecności na spotkaniu.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych www.pomocdziecku.pl

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
tel. 24 366-53-66 do 68 / 24 364 45 71
tel. kom. 500 274 304

plock@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content