22 III 2023 – Spotkanie uczestników projektu w MSCDN; Meeting of project participants in MSCDN

22 III 2023 – Spotkanie uczestników projektu w MSCDN

Działania w naszym projekcie Erasmus + „TIK or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia” nabierają tempa. Po międzynarodowym seminarium online przygotowanym przez partnera z Hiszpanii nadszedł czas na działania lokalne.

M.in. w tym celu odbyło się 22.03.2023 r. spotkanie uczestników projektu w MSCDN, podczas którego rozmawialiśmy o projekcie, celach, obszarach tematycznych i harmonogramie jego realizacji. Aktualnie pracujemy nad programem planowanego 24.05.2023 r. międzynarodowego seminarium online, mającego na celu uczenie się i wymianę dobrych praktyk w zakresie stosowanych metod, narzędzi i platform w doskonaleniu nauczycieli. Pokażemy nasze przykładowe kursy i materiały dydaktyczne. Porozmawiamy o wykorzystaniu TIK w organizacji wsparcia dla dyrektorów placówek i nauczycieli. Przewidujemy też panel dyskusyjny z naszymi partnerami, aby dowiedzieć się więcej o organizacji i sposobach pracy instytucji partnerskich. Zapowiada się naprawdę interesująco …

March 22, 2023 – Meeting of project participants in MSCDN

Our Erasmus + project „TIK or trick – use it quick” is coming along very well. After the international online seminar organized by the partner from Spain, it’s time for local activities.

For this purpose, on March 22, 2023, a meeting of project participants was held in MSCDN. We talked about the project, its purpose, its main subjects and about the implementation schedule. We are currently working on an online seminar planned for May 24, 2023, aimed at learning new skills and exchanging good practice in the use of methods, tools and platforms in teacher training. We want to familiarize the project partners with our training courses and didactic materials. We will also talk about the use of ICT in the support organization for school directors and teachers. The discussion panel will let the participants learn more about the work organization and ways the partners’ institutions work.

It promises to be interesting…

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content