21,22 IX 2022 – Konferencja Educare necesse est… za nami

W siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie w dniach 21– 22 września 2022 r. odbyła się ogólnopolska konferencja archiwistów i historyków Educare necesse est… Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: My wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w. Konferencję otworzył gospodarz miejsca obrad dr Hubert Wajs – Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych, następnie głos zabrali: dr hab. Lucyna Harc – Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr Mariusz Żuławnik – Zastępca Dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Jarosław Zaroń – Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz prof. dr hab. Alicja Kulecka Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego w imieniu Dziekana Wydziału dra hab. Łukasza Niesiołowskiego prof. UW.

Była to już szósta konferencja z cyklu Educare necesse est… Jest to miejsce spotkań i wymiany doświadczeń między archiwistami, historykami, nauczycielami i edukatorami. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie jest współorganizatorem i jednym z inicjatorów tego projektu. Tegoroczna konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem z uwagi na aktualny temat migracji wewnętrznych i zewnętrznych. Bogata tematyka konferencji ujęta została w cztery następujące panele: Migracje wewnętrzne i zewnętrzne, przesiedlenia, wysiedlenia na ziemiach polskich (od średniowiecza do XX w.); Obcy na ziemiach i w kulturze polskiej; Źródła archiwalne dotyczące procesów migracyjnych; Edukacyjny potencjał projektów poświęconych problematyce migracji – przykłady dobrych praktyk. Pracownicy dydaktyczni MSCDN wzięli aktywny udział w obradach. Jednym z moderatorów była dr Teresa Stachurska-Maj, natomiast  Małgorzata Glinka wygłosiła referat nt. Ślady „obcych” na ziemiach polskich. Interesujące referaty wygłosili również nauczyciele: Monika Rzepecka, Dariusz Weber, Mariusz Orłowski.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content