21 IX 2022 – Zmiany prawne i wyzwania dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/23

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, osoby pełniące obowiązki dyrektora

Zapraszamy dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych z terenu Mazowsza na konferencję:

Zmiany prawne i wyzwania dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/23

21 września 2022 r. godz. 1000 – 1300

W programie znajdą się zagadnienia mające na celu wsparcie Państwa w planowaniu pracy własnej i organizacji pracy szkoły, w tym m.in:

  • Nadzór pedagogiczny kuratora i dyrektora a kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
  • Zmiany w przepisach prawa oświatowego obowiązujące od nowego roku szkolnego.
  • Mentor i opiekun stażu w szkole.
  • Diagnoza potrzeb młodych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego – raport z badań MSCDN.
  • Oferta doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół w roku szkolnym 2022/2023.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej: stacjonarnie w auli MSCDN Warszawa, ul. Świętojerska 9 oraz on-line.

Uwaga: Podczas rejestracji prosimy o dopisanie w rubryce Nazwa placówkiudział stacjonarny bądź on-line. Link prześlemy po zarejestrowaniu się w bazie MSCDN.
Zgłoszenia w formie elektronicznej.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu:
Małgorzata Górska, e-mail: malgorzata.gorska@mscdn.edu.pl, tel. 22 536-60-72; pn.- pt. w godz. 10.00-15.00; tel. kom. 519 835 949

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content