24 V 2022 – Polska odrodzona – obraz miast II Rzeczypospolitej w filmie: Z wycieczki weteranów Armii Polskiej w 1927 roku.

Szanowni Państwo,
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

Serdecznie zapraszamy na warsztaty metodyczne:

Polska odrodzona – obraz miast II Rzeczypospolitej w filmie:
Z wycieczki weteranów Armii Polskiej w 1927 roku.

Celem warsztatów metodycznych jest doskonalenie umiejętności krytyki źródeł archiwalnych oraz podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania źródeł w edukacji historycznej.

Program warsztatów:

• Film: Z wycieczki weteranów Armii Polskiej w 1927 roku. Obraz miast II Rzeczypospolitej – Gdynia, Warszawa, Łódź, Wilno, Lwów, Borysław.
• Nowa perspektywa badawcza – komentarz metodyczny do omawianego materiału źródłowego.
• Zespołowe tworzenie scenariusza zajęć z wykorzystaniem źródeł archiwalnych z zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Liczba godzin: 5 godzin dydaktycznych

Termin: 24 maja 2022 roku, w godzinach: 15.00 – 19.00.
Miejsce: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, ul. Kłobucka 21.
Koszt: bezpłatnie, po dokonaniu zgłoszenia.
Każdy uczestnik warsztatów nieodpłatnie otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniu.

Prowadzący:

Teresa Stachurska-Maj – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, dyplomowany nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ds. historii, edukacji obywatelskiej i europejskiej, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, współpracuje z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, autorka i koordynator projektów międzynarodowych, autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu dydaktyki historii, edukacji europejskiej, zarządzania projektami.

Magdalena Mołczanowska – historyk, Naczelnik Wydziału Badań i Edukacji Archiwalnej w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, współautorka i koordynatorka projektu: Archiwum pełne pamięci. Szlaki nadziei. Odyseja wolności; inicjatorka wielu wydarzeń popularyzujących zasób archiwalny i działalność Archiwum IPN.

Radosław Poboży – historyk, starszy kustosz w Archiwum IPN, autor wielu publikacji, m.in. płyta BD zawierająca film: Z wycieczki Stowarzyszenia Weteranów do Polski w 1927 r.; Pielgrzymka jasnogórska pod lupą SB (Tygodnik Powszechny, 33/2013); Zbiory filmowe w Archiwum IPN; Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym, Poznań 2015 (Studia i Materiały Poznańskiego IPN, tom XXXII, Symposia Archivistica).

Zgłoszenia należy przesłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela nauczyciel konsultant: dr Teresa Stachurska-Maj; e-mail:teresa.maj@mscdn.edu.pl, tel. 22 536 60 73; wt.; śr.; czw.; w godz. 09.00–14.00 lub w sekretariacie rejestracji kursów Jolanta Czułada; e-mail: formy@mscdn.edu.pl, tel. 22 536 60 66.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content