20 IX 2023 – Spotkanie robocze partnerów; Partners’ working meeting

20 IX 2023 – Spotkanie robocze partnerów
Rozpoczynamy drugą fazę projektu – mobilności edukacyjne. Podczas spotkania roboczego online partnerów omówiliśmy szczegóły pobytu w Huesce, a zespół z Hiszpanii przedstawił propozycję działań zaplanowanych na czas wizyty uczestników projektu z Polski i Niemiec. W programie m.in. wymiana doświadczeń i wspólne uczenie się w obszarze organizowania wsparcia dla dyrektorów i nauczycieli, obserwacja zajęć w różnych typach szkół oraz poznanie miasta i regionu. Cieszymy się na pierwsze spotkanie na żywo!


September 20, 2023 – Partners’ working meeting
We are starting the second phase of the project – educational mobilities. During the online partners’ working meeting we discussed the details of our stay in Huesca and the team from Spain presented a proposal of activities planned for the visit of the project participants from Poland and Germany. The program includes, among others: exchanging experiences and learning together in the area of support for principals and teachers, observing classes in various types of schools and discovering Huesca and Aragon. We are looking forward to the first meeting in person!

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content