18 V 2023 – Spotkanie zespołu zarządzającego projektem Erasmus+; Meeting of the Erasmus+ project management team

18 V 2023 – Spotkanie zespołu zarządzającego projektem Erasmus+;

Seminarium przygotowywane przez MSCDN w ramach projektu Erasmus + „TIK or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia” zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym 18.05.2023 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem, by ustalić ostanie szczegóły.

Seminarium pozwoli partnerom bliżej poznać naszą instytucję – organizację i planowanie pracy, narzędzia cyfrowe wykorzystywane w doskonaleniu nauczycieli i zarządzaniu placówką, wybrane projekty MSCDN. Przewidujemy też panel dyskusyjny z naszymi partnerami, aby dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu i sposobach pracy instytucji partnerskich.

To będzie interesujące spotkanie!


May 18, 2023 – Meeting of the Erasmus+ project management team

The seminar prepared by MSCDN as part of the Erasmus + project „ICT or trick – use it quick – from training to implementation” is approaching. Therefore, on May 18, 2023, a meeting of the project management team was held to determine the final details.

The seminar will let partners to get to know our institution better – work organization and planning, digital tools used in teacher training and institution management, selected MSCDN projects. We also plan a discussion panel with our partners to learn more about the functioning and ways of working of partner institutions.

It will be an interesting meeting

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content