17 V 2022 – Warsztaty metodyczne „Mała Polska w Indiach – formy kultywowania pamięci o kraju na uchodźstwie w źródłach archiwalnych”

Szanowni Państwo,
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

Serdecznie zapraszamy na warsztaty metodyczne:

Mała Polska w Indiach – formy kultywowania pamięci o kraju na uchodźstwie w źródłach archiwalnych

Celem warsztatów metodycznych jest doskonalenie umiejętności krytyki źródeł archiwalnych oraz podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania źródeł w edukacji historycznej.

Program warsztatów:

• Historia polskich uchodźców w Indiach, osiedla w Valivade.
• Kultywowanie polskiej kultury w Valivade. Wywiady z uczestnikami wydarzeń.
• Komentarz metodyczny do źródeł archiwalnych.
• Grupowe tworzenie scenariusza zajęć na podstawie poznanych materiałów archiwalnych.

Liczba godzin: 5 godzin dydaktycznych
Termin: 17 maja 2022 roku (wtorek ), w godzinach: 15.00- 19.00.
Miejsce: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, ul. Kłobucka 21.
Koszt: bezpłatnie, po dokonaniu zgłoszenia.
Każdy uczestnik warsztatów nieodpłatnie otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniu.

Prowadzące:

Teresa Stachurska-Maj – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, dyplomowany nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ds. historii, edukacji obywatelskiej i europejskiej, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, współpracuje z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, autorka i koordynator projektów międzynarodowych, autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu dydaktyki historii, edukacji europejskiej, zarządzania projektami.

Magdalena Mołczanowska – historyk, Naczelnik Wydziału Badań i Edukacji Archiwalnej w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, współautorka i koordynatorka projektu: Archiwum pełne pamięci. Szlaki nadziei. Odyseja wolności; inicjatorka wielu wydarzeń popularyzujących zasób archiwalny i działalność Archiwum IPN.

Anna Kuśmierek – historyk o specjalności archiwalnej, pracownik Archiwum IPN, autorka publikacji m.in. Sanitariuszki 5 Brygady Wileńskiej AK „Inka”, „Jachna”, ”Lala”, W: Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX- XXI w.), t.1, red. U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor, Warszawa – Radzymin 2016; autorka artykułów na portalu przystanekhistoria.pl

Zgłoszenia należy przesłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej


O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela nauczyciel konsultant: dr Teresa Stachurska-Maj; e-mail:teresa.maj@mscdn.edu.pl, tel. 22 536 60 73; wt.; śr.; czw.; w godz. 09.00–14.00 lub w sekretariacie rejestracji kursów Jolanta Czułada; e-mail: formy@mscdn.edu.pl, tel. 22 536 60 66.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content