15 III 2023 – Spotkanie zespołu zarządzającego projektem Erasmus+ – Meeting of the Erasmus+ project management team

15.03.2023 r. odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Erasmus + „TIC or trick – use it quick – od szkolenia do wdrożenia”, które miało na celu zaprojektowanie seminarium on-line planowanego na maj 2023 r.

W spotkaniu uczestniczyły Aneta Gładys – koordynator projektu, Ewa Wódkowska – specjalista ds. współpracy z partnerami, Sylwia Puciło – specjalista ds. upowszechniania projektu, Beata Rola – specjalista ds. programów szkoleń, Renata Stoczkowska – specjalista ds. ewaluacji projektu, Beata Gembarowska – specjalista ds. administracyjnych oraz Ewa Lubczyńska, kierownik wydziału MSCDN w warszawie, sprawująca nadzór nad realizacją projektu.

Do zespołu projektowego należą ponadto Katarzyna Kalinowska – księgowa projektu i Robert Albrecht – specjalista ds. technicznych.

Meeting of the Erasmus+ project management team – March 15, 2023

On March 15, 2023, a meeting of the team managing the Erasmus + project „TIC or trick – use it quick – from training to implementation” was held with the intention of planning an on-line seminar scheduled for May 2023.

The meeting was attended by Aneta Gładys – project coordinator, Ewa Wódkowska – partner cooperation specialist, Sylwia Puciło – project dissemination specialist, Beata Rola – training programs specialist, Renata Stoczkowska – project evaluation specialist, Beata Gembarowska – project administration specialist and Ewa Lubczyńska – manager of MSCDN Warsaw branch, supervising the implementation of the project.

Katarzyna Kalinowska – project accountant and Robert Albrecht – IT specialist are also members of the project team.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content