1 X 2022 r. odbyła się konferencja Kreatywnie na matematyce

01 października 2022 r. odbyła się coroczna Mazowiecka Konferencja dla nauczycieli matematyki

Kreatywnie na matematyce

zorganizowana przez Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konferencja odbyła się w Wydziale w Ostrołęce we współpracy z Wydziałem w Ciechanowie.

Tegoroczna edycja była zrealizowana przy współpracy MSCDN z Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencję rozpoczęła Magdalena Kielewicz – Kaczyńska Kierownik MSCDN Wydziału w Ostrołęce. Następnie powitały uczestników Anna Koronka przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału SNM oraz Alina Przychoda Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Dr Anna Rybak z Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki (UwB) rozpoczęła wykładem
o przewrotnym tytule Czy można polubić matematykę, czyli uczeń w roli badacza, pokazując przykłady jak w ciekawy, kreatywny sposób przygotować przestrzeń do badania zjawisk matematycznych przez uczniów.

Piotr Nodzyński i Tomasz Masłowski w swoim wykładzie Matura okiem ósmoklasisty nakreślili najistotniejsze zmiany w maturze od roku 2023 i przeanalizowali zamieszczone na stronie CKE wnioski z matury w porównaniu z egzaminem ósmoklasisty.

Pomiędzy wystąpieniami można było zapoznać się z najnowszą ofertą wydawniczą (Aksjomat, WSiP, NOWIK, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro).

Część druga składała się z 3 rodzajów warsztatów poprowadzonych dla nauczycieli matematyki poszczególnych poziomów edukacji (równolegle).

Sesja I warsztatów:

  1. SP, PP, Strategia czynnościowego nauczania matematyki w praktyce szkolnej – dr Anna Rybak, dr Justyna Makowska, Uniwersytet w Białymstoku
  2. PP, Jak przygotować uczniów do matury 2023? – Piotr Nodzyński, Tomasz Masłowski
  3. SP, Umiejętność uczenia się i sposoby pracy z uczniem, aby osiągnąć tę umiejętność – Helena Lewicka

Sesja II warsztatów:

  1. PP, Nowa matura z matematyki po staremu, czy stara matura po nowemu w roku 2023 – Tomasz Masłowski
  2. SP, Matematyczne gwiazdki, czyli praca z uczniem uzdolnionym, nie tylko matematycznie – Piotr Nodzyński
  3. SP, PP, Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki – Math Vegas grupa robocza  SNM  Maciej Mikulski, Anna Koronka, Anna Porzucek –Kowalczyk, Grażyna Kobylińska, Agata Olsztyn i Izabela Sopęch.

W sobotnim wydarzeniu wzięło udział 100  nauczycieli matematyki z terenu Mazowsza.

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 536 60 62; kom. 609 423 954 email: warszawa@mscdn.edu.pl

Dział szkoleń
tel. 22 536 60 66; kom. 609 426 125 email: formy@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content