Warsztaty inspiracji – projekt nr 309

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice!

Zwracamy się z prośbą o wsparcie w realizacji naszego projektu „Warsztat inspiracji”, który został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pod numerem 309. Jest to przedsięwzięcie, które zrodziło się właśnie dzięki spotkaniom z Państwem – inspirowane realnymi potrzebami całej społeczności szkolnej: Nauczycieli, Uczniów i Rodziców.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu i Biblioteka Pedagogiczna – pomysłodawcy projektu – podejmują rocznie wiele interesujących działań skierowanych do Nauczycieli i Uczniów. Zależy nam na tym, aby zdobyte przez uczestników szkoleń, warsztatów i konferencji doświadczenie mogło w jak największym stopniu zostać wykorzystane w codziennej pracy w szkołach i przedszkolach naszego regionu. Wspólnie chcemy wzmacniać wewnętrzne procesy, zachodzące w placówkach oświatowych i pokonywać trudności związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego i audiowizualnego, który mógłby służyć prowadzeniu innowacyjnych zajęć edukacyjnych.

„Warsztat inspiracji” – projekt nr 309 – ma być miejscem, gdzie nie tylko można zdobyć dodatkowe kwalifikacje, ale również bezpłatnie wypożyczyć sprzęt potrzebny do organizacji inspirujących, motywujących do wzajemnego uczenia się lekcji.

W głosowaniu na nasz projekt mogą wziąć udział wszyscy członkowie szkolnej wspólnoty – również osoby niepełnoletnie, czyli Wasze Uczennice, Wasi Uczniowie, Wasze Dzieci! Wystarczy potwierdzenie rodzica lub opiekuna prawnego, aby „Warsztat inspiracji” stał się rzeczywistością – przestrzenią inspirującą do innowacyjnych, angażujących i ekscytujących działań edukacyjnych! Warto zauważyć, że udział w głosowaniu na projekt nr 309 to wspaniała okazja dla Was i Waszych Podopiecznych do kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich, które są kluczowe dla kształcenia i wychowania młodych Europejczyków! Biorąc udział w głosowaniu na „Warsztat inspiracji”, Uczniowie zyskują poczucie sprawczości i wpływu na kształt najbliższego otoczenia, samorealizacji oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Dla pokolenia współczesnych młodych ludzi ważne jest doświadczanie, zbieranie wrażeń i przeżyć, świadoma obecność w szkolnej wspólnocie. Razem zadecydujmy o tym, na co zostaną wydane środki z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wsparcie „Warsztatu inspiracji”, czyli projektu nr 309, to realna szansa wpływu na to, jak będzie wyglądała edukacja w naszym regionie! Wykorzystajmy ją razem!

Opis projektu nr 309 „Warsztat inspiracji” https://bom.mazovia.pl/projekt/1989#project-preview-overlay

Link do głosowania na projekty (koniecznie wyszukajcie projekt nr 309.) https://bom.mazovia.pl/glosowanie

Inspirujmy się razem!

Dziękujemy!

Zespół MSCDN Wydział w Radomiu

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content