VIII edycja konkursu „Lekcje o Mazowszu”

Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli oraz pracowników instytucji realizujących zadania o charakterze edukacyjnym do udziału w VIII edycji konkursu Lekcje o Mazowszu. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

Scenariusze mają dotyczyć osób, bądź grup społecznych, bądź zjawisk oscylujących wokół tematu przewodniego: Kobiety Mazowsza.

Bohaterkami mogą być bardziej lub mniej znane (z osiągnięć w różnych dziedzinach kultury, sztuki, nauki, sportu, polityki, działalności społecznej) Mazowszanki zapisane na kartach historii lub odznaczające się interesująca działalnością w obecnych czasach, Mazowszanki z urodzenia albo z wyboru.

Oczekujemy na prace nie tylko poprawne merytorycznie i metodycznie, ale także innowacyjne w doborze treści, środków dydaktycznych i metod. W szczególności zachęcamy do wykorzystania metod rozwijających u uczniów 4K: krytyczne myślenie, kreatywność, kooperację, komunikację, np. WebQuest.

Termin nadsyłania prac upływa 25 marca 2024 roku

Najlepsze prace zostaną opublikowane w formacie książkowym, a autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Scenariusze nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach Konkursu dostępne są w bibliotekach szkolnych oraz wydziałach MSCDN, a także częściowo w Internecie:

  • I edycja 2017
  • II edycja 2018 – temat przewodni: 100-lecie niepodległości Polski
  • III edycja 2019 – temat przewodni: Społeczeństwo Mazowsza
  • IV edycja 2020 – temat przewodni: Lata 20-te XX wieku na Mazowszu
  • V edycja 2021 – temat przewodni: Mazowsze w Europie
  • VI edycja 2022 – temat przewodni Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza
  • VII edycja 2023 – temat przewodni O Mazowszu – kreatywnie i twórczo poza murami szkoły

Stanowią one cenną pomoc dydaktyczną i inspirację dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu edukacji regionalnej i obywatelskiej. Są również ciekawą lekturą dla tych, którzy interesują się naszym regionem.

Dokumentacja Konkursu:

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu Lekcje o Mazowszu

Regulamin konkursu Lekcje o Mazowszu

Załącznik nr 1 – Scenariusz zajęć edukacyjnych

Załącznik nr 2 –  Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content