V edycja „Konkursu wiedzy o Mazowszu”

Rozpoczynamy nabór do V edycji Konkursu wiedzy o Mazowszu – interdyscyplinarnego, wieloetapowego przedsięwzięcia, którego adresatem są uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz nauczyciele – ich opiekunowie. Stawką w grze są nagrody pieniężne za najlepsze zrealizowane zespołowo projekty oraz dodatkowe punkty w rekrutacji do mazowieckich szkół średnich.

Wiedza uczestników będzie testowana w indywidualnych eliminacjach pisemnych na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Wcześniej uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne.

Temat przewodni projektów V edycji to Zielone Mazowsze. Mogą to być wszelkie przedsięwzięcia z ekologią w tle, w ujęciu geograficznym i/lub przyrodniczym, historycznym, literackim, socjologicznym, kulturowym, językowym, matematycznym, chemicznym …

Szczegółowa tematyka jest w gestii uczniów i nauczyciela opiekuna. Zagadnienie możliwe jest do ujęcia z różnych perspektyw, z pozycji badacza bądź aktywisty. Czas trwania projektów jest dowolny, ważne aby zostały zrealizowane do 30 grudnia 2022 r.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmujemy w terminie od 4 do 15 października br.

Regulamin oraz pozostałe informacje opublikowane są na stronie Konkursów MSCDN i MKO w zakładce Konkurs wiedzy o Mazowszu.

Zapraszamy!

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
fax 22 536 60 01
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content