Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach języków obcych – dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach

serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych oraz wszystkich zainteresowanych, na warsztaty metodyczne w formule ONLINE,

prowadzone przez panią dr Iwonę Gryz.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

na zajęciach języków obcych

– dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia

Celem warsztatu jest poszerzenie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie nauczania języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pozyskanie metodycznego i merytorycznego wsparcia w pracy z uczniami o SPE w masowej szkole podstawowej.

W programie:

1. Typologia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Praca z uczniem ze SPE w szkole masowej – podstawy prawne.

3. Indywidualizacja procesu nauczania – dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów. Ocenianie postępów uczniów ze SPE.

4. Przykłady metod, strategii i technik pracy na zajęciach z języków obcych z uczniami o SPE (wymiana dobrych praktyk).

5. Dobór i samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych na zajęcia języka angielskiego w masowej szkole podstawowej dla uczniów ze SPE – wybrane przykłady.

Link do zapisu na warsztaty

Termin szkolenia: 11 maja 2023 r. w godz. 15:30-18:30

Szczegółowych informacji udziela: Anna Woźniak, nauczyciel konsultant ds. języka angielskiego i informatyki anna.wozniak@mscdn.edu.pl

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content