Tydzień neuroróżnorodności – szkoła przyjazna różnym umysłom

Tydzień Neuroróżnorodności – Szkoła Przyjazna Różnym Umysłom

Konferencja podsumowująca projekt

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Tydzień neuroróżnorodności – szkoła przyjazna różnym umysłom”, która odbędzie się 22 maja 2024 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej MSCDN w Radomiu.  Zapisy: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/25897/o/w/Radom

Geneza projektu

Projekt zainicjowany przez panią Martę Przychodzką i panią Emilię Szwarc, członkinie Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w MSCDN Radom, zrodził się podczas konferencji „Neuroróżnorodność w ujęciu humanistycznym – szkoła przyjazna różnym umysłom”, która miała miejsce 10 października 2023 r. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli fundacji Autism Team, w tym panią Sylwię Kowalską i pana Jana Gawrońskiego, rzecznika osób rozwijających się w spektrum autyzmu. Dyskutowano o wyzwaniach neuroróżnorodności w polskich szkołach i sposobach na eliminację barier napotykanych przez uczniów o nietypowym profilu sensorycznym.

Realizacja projektu

Konferencja zaprosiła nauczycieli i rodziców do udziału w projekcie „Tydzień neuroróżnorodności – szkoła przyjazna różnym umysłom!”. Spośród zaproszonych szkół, dziewięć natychmiast zgodziło się uczestniczyć w projekcie, który trwał od listopada 2023 r. do maja 2024 r. W ramach projektu przeprowadzono różnorodne działania:

  • Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli dotyczące pracy z dziećmi w spektrum autyzmu, akceptacji oraz współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych.
  • Konsultacje specjalistów z różnych dziedzin dla rodziców.
  • Spotkania koordynatorów projektu służące wymianie doświadczeń i pomysłów na rozwiązania przyjazne dla uczniów neuronietypowych (np. likwidacja lub wyciszenie dzwonków, wyznaczenie stref ciszy).
  • Udział w „Tygodniu Neuroróżnorodności”, podczas którego szkoły wprowadzały czasowe rozwiązania wspierające rozwój osób neuronietypowych.

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży na temat neuroróżnorodności oraz potrzeb osób rozwijających się w spektrum autyzmu i uczniów o neuronietypowym profilu sensorycznym. Projekt dążył do wypracowania działań, które pomogłyby w eliminacji lub zmniejszeniu trudności i barier napotykanych przez tych uczniów w szkole.

Podsumowanie

Wierzymy, że wszyscy uczestnicy projektu zdobyli nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także spojrzeli na problem neuroróżnorodności z trzech perspektyw: eksperckiej, rodzicielskiej i samorzeczniczej.

Już dziś zapraszamy zainteresowane szkoły do udziału w kolejnej edycji projektu w przyszłym roku.

Z poważaniem, Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MSCDN Radom

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content