TERAPIA TAŃCEM I RUCHEM W PRACY Z DZIEĆMI ZE ZRÓŻNICOWANYMI POTRZEBAMI

4 kwietnia 2024 roku, w ramach pracy sieci PROFESJONALNA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, koordynowanej przez Panią Agatę Rogalską (doradcę metodycznego) i Panią Agatę Polańską (konsultanta), odbyły się warsztaty stacjonarne, które przygotowała i przeprowadziła jedna z bardziej aktywnych uczestniczek sieci, Pani Marlena Mistewicz. Jej codzienną pracą z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach kierują słowa: „Ciało jest fizycznym aspektem osobowości, a ruch czyni tę osobowość widzialną”. M. Starks Whitehouse

Wykorzystanie tańca i ruchu opiera się na założeniu, że ciało i psychika są ze sobą połączone. Wszystkie stany emocjonalne, które przeżywamy znajdują swoje odzwierciedlenie w cielesnym samopoczuciu, postawie ciała, oddechu, napięciu, sposobie poruszania się. W związku z tym proces terapeutyczny skupiony jest na nawiązaniu kontaktu ze sobą poprzez dotarcie do naturalnego ruchu, doświadczeniu go, a następnie refleksji i połączenia tego, co zostało odnalezione w ruchu, z aktualną sytuacją lub historią życiową. Zabawy muzyczne, tańce integracyjne, ekspresyjne to proste układy ruchowe i gesty wykonywane w rytm muzyki. Określone kroki taneczne wykonywane są przez całą grupę, czasami w parach, gdzie nie ma podziału na role żeńskie i męskie. Każde z dzieci może przybrać dowolną rolę, a częste zmiany partnerów w tańcu służą nawiązaniu kontaktów z innymi tańczącymi. Podążając za ruchem, za odczuciami, emocjami, obrazami pojawiającymi się w ruchu, można rozwinąć taniec, swoją ruchową opowieść.

Pani Marlena podzieliła się praktyczną wiedzą na podstawie doświadczeń z dziećmi oraz własnych zainteresowań i predyspozycji. Uczyła koleżanki budowania relacji opartej na zaufaniu, która umożliwia wyrażanie siebie i poszukiwanie nowych sposobów funkcjonowania. Udostępniła swój warsztat pracy wskazując min. sposoby wykorzystania pomocy tj. instrumenty perkusyjne (bębenki, marakasy, tamburyn, kolorowe dzwonki, Bum Bum Rurki) oraz chusty szyfonowe, wstążki animacyjne, obręcze podczas różnych zabaw muzycznych, a także przeprowadziła liczne ćwiczenia praktyczne przy muzyce.

Uczestniczki warsztatów doświadczyły, że odzwierciedlanie ruchu buduje opartą na empatii relację. Zabawy ruchowe i taniec w rytm muzyki sprzyjają rozwojowi wszechstronnej sprawności ruchowej w każdym wieku. Wzbogaciły swój warsztat pracy o wiele ciekawych pomysłów, które wykorzystają na zajęciach grupowych lub indywidualnych w pracy z dziećmi ze zróżnicowanymi potrzebami. Wyszły z przekonaniem, że muzyka modeluje wrażliwość, emocjonalność oraz osobowość dziecka, uczy samodzielnego myślenia, jak również wyzwala jego ekspresję twórczą. Przez jej słuchanie, tworzenie i czynne uprawianie, dziecko może rozwijać wyobraźnię i stworzyć swój własny świat przeżyć i wzruszeń.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content