SZKOŁA WOBEC WYMAGAŃ PAŃSTWA – ZARZĄDZANIE PROCESAMI EDUKACYJNYMI

Zapraszamy Państwa Dyrektorów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz zainteresowanych nauczycieli z województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenie online.

Szkoła wobec wymagań państwa – zarządzanie procesami edukacyjnymi to propozycja wsparcia kadry kierowniczej w interpretacji wymagań stawianych wobec szkół.

Tematyka seminarium:

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

3. Uczniowie są aktywni.

4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

5. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

6. Rodzice są partnerami szkoły.

7. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

8. Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

9. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.

Prowadzące:

Aldona Krzywicka – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej MSCDN Wydział w Ciechanowie

Alicja Świderska – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej MSCDN Wydział w Siedlcach

Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia (czwartek) 2024 r. w godz. 1100-1400

Link do zapisu


Szczegółowych informacji udziela:   Alicja Świderska, nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej, tel. 25 6331810, e-mail: alicja.swiderska@mscdn.edu.pl

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content