Standardy ochrony małoletnich – podsumowanie

Jesteśmy w przededniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.  Ustawa ta wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. Miedzy innym  nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich (zwanych inaczej standardami ochrony dzieci). Instytucje i placówki są zobowiązane do wprowadzenia standardów od 15 lutego 2024 r. 

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.  Podmioty objęte tym obowiązkiem mają 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy na pełne dostosowanie się do nowej regulacji.

W związku z tym  31 stycznia 2024r, specjaliści szkolni z terenu powiatu szydłowieckiego spotkali się w biurze Rady Miasta Szydłowiec aby omówić przygotowania do wprowadzenia w życie przedmiotowych standardów ochrony małoletnich. Było to kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia „Quo vadis?” moderowane przez doradców metodycznych MSCDN Jana Sobolewskiego i Andrzeja Byzdrę. W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kopycka, która jest jednocześnie przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Zdajemy sobie wszyscy sprawę z faktu, że do przemocy bardzo często dochodzi po zażyciu środków psychotropowych i alkoholu. Specjalistom szkolnym z terenu powiatu szydłowieckiego przybliżone zostały  4  niezbędne standardy  tzn.

Standard I – Polityka

Standard II – Personel

Standard III – Procedury

Standard IV – Monitoring.

 

Zastanawiano się nad weryfikacją istniejących już  w placówkach procedur ochrony dzieci małoletnich. Było to pierwsze spotkanie z tego obszaru tematycznego. Kolejne posłużą do wypracowania niezbędnych procedur zawierających zmiany wchodzące w życie na podstawie wspomnianej ustawy

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content