„Spotkania z Leonem”  – profilaktyka zachowań agresywnych wśród dzieci 5-9 lat

Już w najbliższy weekend, 16-17.09.2023 r. kolejna edycja szkolenia w ramach:

„Spotkania z Leonem”  – profilaktyka zachowań agresywnych wśród dzieci 5-9 lat. 

W związku z tym zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, wychowawców, pedagogów, psychologów na STACJONARNY kurs doskonalący.

 Program:

1. Rola osoby dorosłej w sytuacji agresji wśród dzieci.
2. Cele i treści programu „Spotkania z Leonem”.
3. Profilaktyka zachowań agresywnych – scenariusze zajęć.
4. Strategie rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy  z grupą.

Koszt szkolenia: 250 zł lub 120zł dla nauczycieli szkół, których organy prowadzące podpisały porozumienie z MSCDN. 

Szkolenie poprowadzi:

Hubert Czemierowski – psycholog, trener, coach, wychowawca klasy III w liceum ogólnokształcącym.
Ukończył studia magisterskie – psychologia (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Szkołę Trenerów (Ośrodek Intra w Warszawie) , Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny (Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie), Szkołę Coachingu (Pracownia Narzędzi dla Oświaty).
Od roku 2002 prowadzi warsztaty dla nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania agresji i przemocy oraz umiejętności psychologicznych. Jest trenerem Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej” oraz Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka”.

Od 2010 roku jako trener Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń prowadzi program Akademia Wychowawcy, w trakcie którego realizuje moduły dotyczące współpracy z  rodzicami, rozwiązywania konfliktów i skutecznej komunikacji interpersonalnej.  Prowadzi online zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą licealną,  realizuje szkolenia dla nauczycieli, wykłady dla rodziców  zakresu umiejętności wychowawczych, profilaktyki agresji i przemocy. Jest współautorem dwóch programów profilaktycznych: programu profilaktyki zachowań agresywnych u dzieci młodszych „Spotkania z Leonem” oraz programu wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej „Trening Pewności Siebie”.

Termin(y) zajęć:
16-09-2023, 17-09-2023, 9;00-16:00

Zgłoszenia

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content