Sieć współpracy i samokształcenia II Forum Germanistów

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego do udziału w 4. edycji międzywydziałowej sieci współpracy i samokształcenia – II Internetowe Forum Germanistów. Partnerem sieci jest Polskie Stowarzyszenie Języka Niemieckiego Oddział w Radomiu.

Celem tej formy doskonalenia jest wymiana doświadczeń między uczestnikami w zakresie wykorzystania w nauczaniu języka niemieckiego narzędzi i zasobów cyfrowych oraz sposobów rozwijania samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Ponadto pozyskano metodyczne i merytoryczne wsparcie ekspertów w celu doskonalenia kompetencji metodycznych i merytorycznych uczestników sieci. W programie na rok szkolny 2022/2023 zaplanowano następujące treści:

1. Rozwijanie sprawności receptywnych i produktywnych u uczniów, w tym z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych
2. Rozwijanie kompetencji leksykalnej, gramatycznej, fonetycznej oraz kulturoznawczej, w tym z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość
3. Przykłady dobrych praktyk oraz innowacyjnych metod nauczania rozwijających samodzielność i kreatywność uczniów na lekcjach języka niemieckiego

Działalność sieci będzie realizowana w aplikacji TEAMS (spotkania online także na platformie ZOOM). Poza regularnymi spotkaniami szkoleniowymi i warsztatami, uczestnicy dzielą się własnymi zasobami z innymi nauczycielami oraz w dogodnym czasie (asynchronicznie) korzystają z udostępnianych materiałów naukowych, dydaktycznych i prezentacji.

Link do zapisów: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/21831/o/-2/w/Radom

Zapraszamy do twórczej współpracy!
Koordynatorzy sieci:
mgr Jolanta Bilska-Sulima – nauczyciel konsultant w zakresie języków obcych
mgr Renata Kreft – nauczyciel konsultant w zakresie edukacji językowej oraz kształcenia zawodowego

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.