Senior we współczesnym świecie

Konferencja „Senior we współczesnym świecie” została zrealizowana w ramach obchodów Dni Seniora. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiła ONZ w roku 1990. Europejski Dzień Seniora obchodzony jest 20 października, a Światowy Dzień Seniora – 14 listopada. Konferencję rozpoczęła, witając bardzo licznie przybyłych gości, pani Anna Dziedzina – wz. Kierownika MSCDN Wydział w Siedlcach. Następnie głos zabrał pan Marek Paczuski – p.o. Dyrektor ZUS Oddział w Siedlcach. Podczas spotkania poruszono takie zagadnienia, jak: ubezpieczenia społeczne w praktyce, senior w ZUS, w tym uprawnienia emerytalne nauczycieli, zdrowie i bezpieczeństwo seniora w życiu codziennym, prawa konsumenta. Swoje stanowiska eksperckie, w których można było zasięgnąć porady specjalistów przygotowali: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas. Miłym akcentem w programie konferencji były zarówno wesołe , jak i wzruszające krótkie występy artystyczne dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Siedlcach i młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Siedlcach.

Konferencja odbyła się 25 października 2023 r. a jej organizatorami było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach i Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content