Rusza VII edycja konkursu „Jestem stąd”

Zapraszamy nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół do udziału w siódmej edycji konkursu „Jestem stąd”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym.

Celem głównym jest zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w pracy dydaktycznej z uczniami działań ukierunkowanych na poznawanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, odkrycie ich wartości oraz promocja regionu w świecie jako ciekawego miejsca na mapie Europy, czerpiącej inspiracje do rozwoju z bogactwa kulturowego tworzących ją krajów i regionów.


Oto prace nagrodzone w poprzednich edycjach


Podobnie, jak w poprzednich edycjach, oczekujemy na prace przedstawiające nasz region poprzez pryzmat praktykowanych tutaj zwyczajów, rytuałów, obrzędów, wierzeń, jak również umiejętności i zachowań mających swoje korzenie w tradycji.

Najlepsze fotografie zostaną udostępnione szerszej publiczności w cyfrowym albumie w Internecie. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody. 

Prace można nadsyłać w terminie od 2 do 10 maja 2024 roku. Jest więc czas, aby podjąć pracę dokumentacyjną różnorodnych przejawów naszego niematerialnego dziedzictwa – nie wszystkie tematy pojawiły się w Konkursie; sporo już było, ale można je przedstawić inaczej, lepiej.  
Przed nami wiele okazji do uchwycenia w obiektywie aparatu zwyczajów, zachowań, umiejętności oraz związanych z nimi zjawisk i wytworów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Ustawicznie odtwarzane w relacji ze środowiskiem lokalnym, historią i stosunkiem do przyrody są źródłem poczucia naszej tożsamości i ciągłości. Każdy uczestnik spośród wielu fotografii wykonanych w przeciągu najbliższych miesięcy prześle na konkurs tę najlepszą – zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym i artystycznym.

Konkurs organizowany jest przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach, Fundację Rozwoju
i Edukacji „Skrzydła” oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Regulamin VII edycji konkursu „Jestem stąd”

Załącznik – Oświadczenia w przypadku ucznia niepełnoletniego

Załącznik – Oświadczenia w przypadku ucznia pełnoletniego

Serdecznie zapraszamy,

Anna Dziedzina, wz. kierownika MSCDN Wydział w Siedlcach

Sławomir Kordaczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach

Małgorzata Mazurek, prezes Fundacji Rozwoju i Edukacji „Skrzydła”

Magdalena Olszewska-Silna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content