Rozstrzygnięcie konkursu „Lekcje o Mazowszu”

W VI edycji konkursu Lekcje o Mazowszu nadesłano 42 scenariusze. Temat przewodni „Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza” nie tylko wpisał się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, ale również pozwolił na różnorodne ujęcia,
nie tylko w perspektywie kulturowej, ale też historycznej, geograficznej, statystycznej i przyrodniczej.

Decyzją Komisji przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria 7-9 lat
I nagroda 2 500 zł:
Wyprawa po kurpiowski skarb – Magdalena Pychotka, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
II nagroda 1 500 zł:
Poszukiwacze mazowieckich skarbów – Małgorzata Kornacka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie
III nagroda 1 000 zł:
Kurpiowskie vademecum – Małgorzata Żebrowska, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

Wyróżnienia po 500 zł każde:
Ale Chopin! – Katarzyna Jaworska, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Dursztynie
Zakochany w Mazowszu – Adrianna Brzezińska, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku

Kategoria 10-14 lat
I nagroda 2 500 zł:
Dziedzictwo i teraźniejszość stylów architektonicznych Warszawy – Małgorzata Kuczerska i Dominika Oracz, Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
II nagroda 1 500 zł:
Artystyczna mapa Białołęki – Katarzyna Sulecka, Szkoła Podstawowa nr 356
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
III nagroda 1 000 zł:
Skarby przyrodnicze województwa mazowieckiego – Mateusz Olszewski, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyróżnienia po 500 zł każde:
Tajemnice iłżeckiego garnuszka – Joanna Sekuła i Monika Kutera, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle i Szkoła Podstawowa w Zamieniu
Skarby z Urzecza – Oksana Wajda i Marta Żach, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku i Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie

Kategoria 15-18 lat
I nagroda 2 500 zł:
Ocalić od zapomnienia. Z pamiętnika strupla – Małgorzata Kostian, Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie
II nagroda 1 500 zł:
Płockie ścieżki Broniewskiego – Elżbieta Kaźmierska, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
III nagroda ex aequo po 1 000 zł:
Dziedzictwo materialne i niematerialne Mazowsza i jego ochrona – Beata Troć, Archiwum Państwowe w Siedlcach
Kościół w Postoliskach – neogotycka świątynia pokoju – Marcin Ołdak, Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane.

Dodatkowo Komisja rekomenduje do publikacji kilka scenariuszy ze względu ciekawe rozwiązania metodyczne oraz istotne z punktu tematu przewodniego VI edycji treści.
Są to następujące prace:
• Po nitce do kłębka… Hafciarstwo nadwiślańskiego Urzecza – Monika Jabłońska, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Płocku
Dziedzictwo obok mnie – wędrówka po Mazowszu – Paulina Wieczorek, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim
Dziedzictwo materialne i niematerialne Mazowsza – Katarzyna Gójska, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
Let’s talk about Mazovia! – Katarzyna Winciorek, Korczak. Szkoła Podstawowa Montessori w Warszawie
Włoszka za granicą – czyli związki Bony Sforzy z Polską i ziemią mazowiecką – Andrzej Rudkowski, Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
Mazowsze statystycznie – Marcin Leśniewski, Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie

Scenariusze zostaną opublikowane pod warunkiem wyrażenia zgody przez autorów.

Łącznie, w wyniku postępowania konkursowego, do publikacji wyłonionych zostało
20 scenariuszy. Autorzy tych prac często odwołują się do nieoczywistych i nie omawianych powszechnie zagadnień z zakresu regionalizmu, przyczyniając się tym samym do wzbogacenia wiedzy o Mazowszu nie tylko uczniów, ale i innych nauczycieli, którzy będą mogli korzystać z opublikowanych scenariuszy.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.