Rozstrzygnięcie konkursu: Innowacyjne metody pracy…

Rozstrzygnięcie konkursu pt.: „Innowacyjne metody pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego

W dniu 22 września 2022 r. w Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów dla laureatów I edycji Konkursu „Innowacyjne metody pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego”.

Organizatorem wydarzenia był Mazowiecki Kurator Oświaty, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz warszawskie uczelnie wyższe: Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa.

Adresowany był on do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego z obszaru województwa mazowieckiego.

Celem Konkursu było wspieranie działalności innowacyjnej szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie stosowania przez nauczycieli nowatorskich metod pracy z uczniem.

Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła poziom wszystkich zaprezentowanych w konkursie prac.

Laureatami zostali:

  1. Pan Emil Płochocki – nauczyciel Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, który otrzymał nagrodę za pracę konkursową „Zastosowanie TIKU oraz metod aktywizujących na lekcjach języka angielskiego”.
  2. Pani Dorota Zaręba – nauczycielka Technikum Gastronomiczno- Hotelarskiego nr 1 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, która otrzymała nagrodę za pracę konkursową „Kreatywni z Poznańskiej”.
  3. Pani Lucyna Parecka – Łaszczyk -nauczycielka Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, która otrzymała nagrodę za pracę konkursową „Teoria fryzjerstwa młodocianych pracowników”.


Wyróżnienia otrzymali:

  1. Pani Dorota Bień – nauczycielka Branżowej Szkoły I stopnia nr 39 w Zespole Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie za pracę konkursową „ Droga ku przyszłości. Poszerzanie wiedzy ogólnej u uczniów szkoły branżowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy”.
  2. Pani Krystyna Kowalewska – nauczycielka Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego w Zespole Szkół nr 23 w Warszawie, za pracę konkursową „ Metoda modelowania architektonicznego według dokumentacji projektowej”.
  3. Pani Paulina Zając – nauczycielka Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu za pracę konkursową „Rozwijanie u uczniów kompetencji przyszłości”.
  4. Pan Jacek Gałczyński – nauczyciel Zespołu Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi” w Warszawie za pracę konkursową „ Myśleć jak SHERLOCK HOLMES”

Wszystkim nauczycielom biorącym udział w Konkursie „Innowacyjne metody pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego” serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content