Nabór na kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą – trwa! 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach rozpoczęło rekrutację na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania oświatą dla nauczycieli.

Uczestnikami kursu mogą być, zgodnie z założeniami ramowego programu MEN, nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DU 2021 poz. 1449 oraz z 2023 poz.108).

Program kursu:
Zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego zarządzania oświatą kurs obejmuje 210 godzin zajęć, w tym wizyty studyjne w szkołach.

Korzyści z ukończenia kursu:

– przygotowuje do zarządzania placówką w oświatową,
– pozwala spełnić warunki wymagane do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły,
– wyposaża w praktyczne umiejętności i narzędzia potrzebne do kierowania placówką.

Organizacja kursu:
Zajęcia na kursie będą odbywały się hybrydowo (część zajęć stacjonarnie w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2, część online).

Rozpoczną się krótkim zjazdem (4 godz.), a następnie, w roku szkolnym realizowane będą w systemie weekendowym w soboty i w niedziele (jeden – dwa weekendy w każdym miesiącu w godzinach od 9.00 do 15.00).

Koszt kursu wynosi 1300 zł lub 1100zł* (* dla uczestników pracujących w placówkach z porozumieniem JST). Istnieje możliwość wpłaty w ratach.

Rekrutacja na kurs jest dwuetapowa:
1) zgłoszenie na kurs (wypełnienie e-formularza na stronie MSCDN Wydział w Siedlcach):

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/23473/o/-2/w/Siedlce

2) dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań na pierwsze spotkanie.


Dokumenty wymagane od uczestnika kursu:
1.  poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu  ukończenia studiów,
2.  zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu,

Wszelkich informacji udzieli i na pytania odpowie kierownik kursu: Elżbieta Michalak elzbieta.michalak@mscdn.edu.pl; 607664607;  0256326747

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content