ROLA I ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI W PROCESIE AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Zapraszamy Państwa Dyrektorów/Wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz zainteresowane osoby na bezpłatne seminarium online „Rola i zadania dyrektora szkoły/placówki w procesie awansu zawodowego nauczycieli”.

Celem szkolenia jest przypomnienie dyrektorom przepisów prawa w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Uczestnicy zostaną poinformowani o obowiązkach dyrektora wynikających z przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, czyli stosowanie przepisów do 31 sierpnia 2027 r. oraz nowych obowiązujących od 1 września 2022 r., a także uzyskają informację, jak należy zapewnić pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym.

Seminarium online odbędzie się 5 czerwca (środa) 2024 r. godz.12.00-15.00.

Prowadzącą szkolenie będzie Pani Alicja Świderska – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej MSCDN Wydział w Siedlcach.

Bezpośredni link do zapisów

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content