Rekrutacja do ogólnopolskiego projektu „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane –jak geografia tłumaczy świat?”

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w IV turze projektu pt.Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?„, realizowanego od stycznia 2022 r. przez w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Nauka dla Społeczeństwa”.

Projekt adresowany jest do szkół ponadpodstawowych.

Cel projektu: upowszechnianie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zrozumienia ważnych procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych, z którymi boryka się współczesny świat, i które w najbliższej przyszłości mogą stwarzać na całym świecie coraz więcej sytuacji problemowych.

Informacje o projekcie i jego dotychczasowych efektach, tj. trzech pierwszych turach realizacji i szkołach, które wzięły w nim udział, dostępne są na stronie:
https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/popularyzacja/znane-nieznane-2/
Profil Projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/projekt.znane.nieznane

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy opatrzony podpisami dyrektora szkoły i nauczyciela zgłaszającego prosimy przesłać do dnia 20 czerwca 2023 r. na adres znane.nieznane@uw.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

Biuro projektu

„Zrozumieć znane, dostrzec nieznane — jak geografia tłumaczy świat?”

Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych | Uniwersytet Warszawski

telefon: 22 55 20 634
adres: Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

                                                     REGULAMIN                                                                                          KLAUZULA INFORMACYJNA

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content