Projekt z ZUS – seminarium dla nauczycieli szkół podstawowych

MSCDN Wydział w Siedlcach we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na seminarium pt.:

„Projekt z ZUS”                                

Celem szkolenia jest przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli szkół podstawowych do realizacji projektu edukacyjnego z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Szkolenie obejmuje takie moduły jak:

1. Praca metodą projektu.
2. Analiza scenariusza lekcji wprowadzającej uczniów do działań projektowych z zakresu ubezpieczeń społecznych.
3. Konkurs na projekt – „Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?”.
4. Zasady współpracy z ZUS-em.

„Projekt z ZUS” to autorski projekt edukacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród młodzieży szkół podstawowych.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego kładzie duży nacisk na kształtowanie u uczniów takich postaw, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Jedną z nich jest postawa aktywnego obywatela.

Nauczyciele otrzymują bardzo atrakcyjne materiały edukacyjne do realizacji projektu z uczniami, m.in.: scenariusz lekcji, prezentację multimedialną, film, karty pracy, arkusze ocen, karty ewaluacji.

„Projekt z ZUS” może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłoszą.

Ofertę dodatkową stanowi ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę (stworzoną w ramach realizacji projektu) wyjaśniającą, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne.

Na seminarium zapraszamy szczególnie nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, wychowawców klas w szkołach podstawowych oraz innych nauczycieli zainteresowanych tą tematyką, a mogących realizować program np. w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań itp.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2 dnia 18 października 2023 r. o godzinie 14:00.

Prosimy o zgłoszenia elektroniczne przez niżej podany link:

Link do formularza zgłoszeń

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne i zaświadczenie o udziale.

Serdecznie zapraszamy 😊

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content