Praca z uczniem, który posiada opinię o dyskalkulii

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online.

Praca z uczniem, który posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dyskalkulii.

Adresaci:
Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli matematyki różnych typów szkół i wszystkich etapów edukacyjnych.
Organizacja:
Szkolenie odbędzie się w formie trzygodzinnej (135 minut) prezentacji online na platformie Zoom. Zapisani nauczyciele otrzymają drogą mailową link dostępu do szkolenia.
Termin szkolenia: 01.12.2023, godz. 16:00 – 18:15.
Zapisy na szkolenie do 01-12-2024 – link do zapisów.
Wymagania:
Uczestnik powinien mieć możliwość korzystania z Internetu poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Zoom na komputerze albo na urządzeniu mobilnym (tablet, smartfon).
Cele i treści kształcenia:
Prowadząca przedstawi przyczyny i objawy dyskalkulii oraz sposoby diagnozowania i wsparcia, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z dyskalkulią.
Treści kształcenia:
• Przyczyny i objawy trudności w uczeniu się matematyki.
• Zasady pracy z uczniem z dyskalkulią, metody i pomoce dydaktyczne, które stymulują rozwój umiejętności matematycznych oraz usprawniają zaburzone funkcje.
• Programowanie pracy z uczniem z dyskalkulią.
• Realizacja zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznych w bieżącej pracy z uczniem z dyskalkulią oraz podczas egzaminów zewnętrznych.
Prowadząca:
Małgorzata Gołębiowska – wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, autorka innowacji pedagogicznych, projektów interdyscyplinarnych, indywidualnych programów nauki, programów rozwoju oraz materiałów dydaktycznych z matematyki, autorka i realizatorka szkoleń poświęconych pracy z uczniami posiadającymi specyficzne trudności w uczeniu się matematyki w tym orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o dyskalkulii.

Kierownik szkolenia
Grażyna Śleszyńska
grazyna.sleszynska@mscdn.edu.pl
tel. (48) 362 98 83

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content