Porozumienie o współpracy między MSCDN a ZUS

W dniu 7 listopada 2022 r. została zawarta umowa ramowa o współpracy między Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli reprezentowanym przez Panią Grażynę Sobiczewską – kierownika Wydziału MSCDN w Siedlcach, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych reprezentowanym przez Pana Marka Paczuskiego – p.o. Dyrektora Oddziału w Siedlcach. 

Przedmiotem zawartego porozumienia jest współpraca dotycząca działalności dydaktycznej oraz realizacji działań edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

Mając na uwadze dotychczasową, wieloletnią współpracę oraz potrzebę promocji projektów edukacyjnych ZUS i szkoleń dla nauczycieli z zakresu ubezpieczeń społecznych Strony zgodnie wyraziły gotowość do dalszej, wspólnej realizacji działań i przedsięwzięć w tym zakresie.  

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037
fax 22 536 60 01
sekretariat@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content