„Poloniści z pasją” – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli jęz. polskiego

Sieć współpracy i samokształcenia „Poloniści z pasją” jest formą wspomagania nauczycieli zapewniającą zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz wymianę doświadczeń. Sieć zapewnia możliwość współdziałania z innymi nauczycielami, uczenia się i inspirowania do podejmowania nowych wyzwań. Uczestnicy sieci mają możliwość wspólnie zastanowić się nad rozwiązywaniem danego problemu, podzielić się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. W tym roku sieć współpracy i samokształcenia będzie poświęcona egzaminowi maturalnemu w formule od 2023 r. oraz ocenianiu uczniów.

W programie:

1. Dokumenty potrzebne poloniście w nowym roku szkolnym.

2. Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Nowoczesna dydaktyka z wykorzystaniem metod i narzędzi cyfrowych.

3. Egzamin maturalny w formule od 2023 r.

4. Opracowanie katalogu narzędzi użytecznych w pracy z uczniem przygotowującym się do egzaminu.

Sieć współpracy i samokształcenia organizowana jest w trybie synchronicznym i asynchronicznym online i składać się będzie z 10 spotkań.

Zaczynamy 20 września 2023 r. !

Formularz rejestracyjny

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content