Nauczycielu z życiem – Niech Moc #KOMÓRKOMANII będzie z Tobą

Już dziś, wyślij zgłoszenie do konkursu „Nauczyciele z Życiem” Fundacji DKMS, w ramach ogólnopolskiej akcji #KOMÓRKOMANIA. Zbierz swój TEAM, wejdź do gry i zdobądź NAGRODY!

Jesteś nauczycielem / nauczycielką w szkole ponadpodstawowej? Wiesz, że co szósty Polak, w tym co piąty uczeń uważa, że warto brać przykład z nauczycieli? Mamy znaczący wpływ na decyzje dotyczące zaangażowania się w życie społeczne około 41% Polaków, wzbudzamy chęć do działania w ramach wolontariatu (40%), zachęcamy do aktywności na rzecz innych.

Brzmi nieźle, prawda? Z badania „Nauczyciel jako wzór do naśladowania” przeprowadzonego przez IRCenter na zlecenie Fundacji DKMS wynika, że mamy całkiem pokaźny potencjał, żeby kształtować u młodych ludzi postawy i zachowania prospołeczne.

A ZATEM:

Czy jesteś NAUCZYCIELEM, któremu idea pomagania nie jest obca? Chcesz w nią włączyć swoich uczniów i wspólnie z nimi zorganizować wyjątkową akcję charytatywną? Już dziś, wyślij zgłoszenie do konkursu „Nauczyciele z Życiem” Fundacji DKMS, w ramach ogólnopolskiej akcji #KOMÓRKOMANIA. Zbierz swój TEAM, wejdź do gry i zdobądź NAGRODY!

ZADANIE KONKURSOWE!

Przeprowadź akcję edukacyjno-informacyjną na temat idei dawstwa szpiku kostnego połączoną z rejestracją potencjalnych Dawców szpiku kostnego wśród osób, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.

ETAP 1:

Zaplanuj i zrealizuj na terenie szkoły akcję #KOMÓRKOMANIA, której celem będzie:

uświadomienie społeczności szkolnej czym jest idea dawstwa szpiku kostnego i jak ważna jest jej pomoc,
przekazanie odbiorcom wiedzy na temat metod pobrania szpiku kostnego lub komórek macierzystych,
rejestracja potencjalnych Dawców, pełnoletnich uczniów szkoły.

ETAP 2:

prześlij na adres mailowy nauczyciel@dkms.pl wypełniony formularz „Sprawozdanie konkursowe”, zawierający opis podjętych przez Was działań w ramach akcji #KOMÓRKOMANIA.

Tutaj znajdziesz „papierologię” (formularze, regulaminy, załączniki i zgłoszenia):
https://www.dkms.pl/nauczyciele-z-zyciem

NAGRODY!

CAMP – warsztat dla Nauczyciela z zakresu wychowania prospołecznego młodzieży oraz radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, które odbędzie się w terminie 27.06-29.06.2023 w ośrodku w Szczerym Polu w miejscowości Pęczniew (Popów 19, 99-235 Pęczniew).

Gość specjalny – spotkanie online dla młodzieży z udziałem gościa specjalnego, które odbędzie się pomiędzy 24.04-27.04.2023 r.

KRYTERIA OCENY

Każdy formularz sprawozdania konkursowego będzie rozpatrywany indywidualnie, a następnie oceniany wg poniższych kryteriów. W przypadku wątpliwości, Komisja może skontaktować się z Wami i poprosić o dodatkowe informacje.

– Wartość edukacyjna dotycząca idei dawstwa płynąca z realizacji akcji #KOMÓRKOMANIA
– Innowacyjność form realizacji akcji
– Efektywność poszczególnych działań zrealizowanych w ramach projektu
– Stosunek liczby zarejestrowanych osób do pełnoletniej liczby uczniów danej szkoły
– Stosunek liczby własnych materiałów do materiałów udostępnionych przez Organizatora
– Zasięg poszczególnych działań zrealizowanych w ramach akcji #KOMÓRKOMANIA
– Udział partnerów spoza środowiska szkoły Uczestnika

TERMINY

Rejestracja Formularzy Zgłoszeniowych – 15.11.2022 r. – 28.02.2023 r.

Termin na przesłanie Sprawozdań konkursowych – 02.04.2023 r.

Czas na realizację akcji #KOMÓRKOMANIA – 01.09.2022 – 31.03.2023 r.

Ocena Sprawozdań – 03.04.2023 r. – 14.04.2023 r.

Obrady Komisji – 17.04.2023 r. – 21.04.2023 r.

CAMP dla Laureatów (3-dniowy wyjazd) – 26.06.2023 r. – 28.06.2023 r.

Spotkanie online dla młodzieży pomiędzy 24.04.2023 r. – 27.04.2023 r.

MASZ PYTANIE? PISZ!

Sekretariat Konkursu „Nauczyciele z Życiem” Fundacji DKMS: nauczyciel@dkms.pl

Zdjęcie ze strony: https://www.dkms.pl/nauczyciele-z-zyciem (dostęp z dnia: 14.12.2022r.)

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content