Nauczanie języka obcego w wielokulturowej klasie

Polska w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę stała się z dnia na dzień krajem wielokulturowym. Problem obcowania i radzenia sobie z Innością jest obecny na różnych płaszczyznach życia społecznego, w tym także w edukacji. W obecnej sytuacji wyjątkowo ważną rolę do odegrania wydają się mieć nauczyciele języków obcych, ponieważ są oni niejako przyzwyczajeni, że podczas lekcji języka obcego na skutek konfrontacji tego, co własne z tym, co obce uczniowie doświadczają różnych napięć i wewnętrznych konfliktów, które to nauczyciel, podążając ścieżką wytyczoną przez podejście interkulturowe, stara się łagodzić poprzez wyjaśnienie ich podłoża i podanie „gotowych” recept poradzenia sobie z nimi.

W tym kontekście zapraszamy nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół na seminarium „Nauczanie języka obcego w wielokulturowej klasie – nowe cele, wyzwania, ograniczenia”.

Celem tego szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z interkulturowością w odniesieniu do kształcenia językowego oraz uwrażliwienie nauczycieli na przejawy inności w klasie i przedstawienie możliwych, skutecznych rozwiązań w związku z nową wielokulturową strukturą klas.

W programie:

1. Koncepcja kształcenia interkulturowego.

2. Realizacja założeń podejścia interkulturowego na lekcji języka obcego w polskich szkołach.

3. Możliwe rozwiązania w wielokulturowych klasach – perspektywa glottodydaktyczna.

Gościem specjalnym seminarium jest dr hab. Krystyna Mihułka – Kierownik Pracowni Glottodydaktyki i Komunikacji Interkulturowej w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 maja br. w godz. 16.00-17.30 w formule online za pośrednictwem serwisu Zoom. Link dostępowy zostanie wysłany na adres podany w zgłoszeniu.

Zarejestruj się już dziś!

Link do formularza rejestracyjnego

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content