Narzędzia TIK do realizacji projektów eTwinning

Sieć współpracy i samokształcenia „Narzędzia TIK do realizacji projektów eTwinning” służy dzieleniu się doświadczeniami, wzajemnemu wspieraniu oraz rozwijaniu umiejętności wykorzystania narzędzi TIK do realizacji projektów eTwinning na lekcjach języka obcego.

Zakres tematyczny sieci obejmuje takie zagadnienia, jak:

1. Narzędzia TIK na etapie poznawania partnerów projektu.

2. Narzędzia TIK do współtworzenia materiałów.

3. Narzędzia TIK do interakcji w projekcie.

4. Narzędzia TIK do obróbki materiałów.

5. Narzędzia TIK do ewaluacji działań projektowych.

Sieć współpracy i samokształcenia funkcjonuje online: asynchronicznie i synchronicznie – 10 spotkań.

Prowadzące sieć:

Katarzyna Drabarek – doradca metodyczny ds. języka niemieckiego, ambasador programu eTwinning; Anna Mirońska – doradca metodyczny ds. języka angielskiego

Zaczynamy 2 października 2023 r. !

Formularz rejestracyjny

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content