Nabór na kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą – trwa!

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach prowadzi rekrutację na kolejna edycję kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania oświatą dla nauczycieli czynnych zawodowo. Kurs będzie realizowany w systemie hybrydowym.                                               

Wymagania:
Kandydaci na kurs powinni legitymować się:
1. dyplomem ukończenia studiów wyższych.
2. zatrudnieniem w szkole/placówce w charakterze nauczyciela

Program kursu:
Zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego zarządzania oświatą  kurs obejmuje 210 godzin zajęć, w tym wizyty studyjne w szkołach.

Korzyści z ukończenia kursu:

– przygotowuje do zarządzania placówką oświatową,
– pozwala spełnić jeden z warunków koniecznych do wzięcia udziału w konkursie
na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej,
– wyposaża w praktyczne umiejętności i narzędzia potrzebne do kierowania placówką.

Organizacja kursu:
Zajęcia na kursie będą odbywały się od września 2021 r. do czerwca 2022 r. w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2. Rozpoczną się krótkim zjazdem (4 godz.), a następnie, w roku szkolnym realizowane będą w systemie weekendowym w soboty
i w niedziele (jeden – dwa weekendy w każdym miesiącu), w godzinach od 9.00 do 15.00.

Koszt kursu wynosi 1300zł lub 1100zł* (* dla uczestników pracujących w placówkach, które mają podpisane porozumienie). Istnieje możliwość wpłaty w ratach.

Rekrutacja na kurs jest dwuetapowa:
1) zgłoszenie na kurs (wypełnienie e-formularza na stronie MSCDN Wydział w Siedlcach):

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/19201/o//w/Siedlce

2) dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
 
Dokumenty wymagane od uczestnika kursu:
1.  poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu  ukończenia studiów,
2.  zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu,


Wszelkich informacji udzieli i na pytania odpowie kierownik kursu:

Elżbieta Michalak elzbieta.michalak@mscdn.edu.pl; 607664607.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content