1. Edukacja wczesnoszkolna – Budowla z klocków – karta pracy (J.Duszak)
  2. Historia – Ocenianie kształtujące widziane oczami dziecka – opowieść 1 (I.Olejniczak)
  3. Edukacja wczesnoszkolna – Innowacyjnie o ortografii – scenariusz zajęć (J.Duszak)
  4. Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (J.Duszak)
  5. WF – Nauczanie rzutu z biegu (M.Mierzejewski)
  6. WF – Odbicia oburącz dolne (M.Mierzejewski)
  7. WF – Odbicia oburącz górne (M.Mierzejewski)
  8. WF – Podania i chwyty (M.Mierzejewski)
  9. WF – Przydatne linki (M.Mierzejewski)
  10. Edukacja wczesnoszkolna – Zabawy kształtujące świadomość – scenariusz zajęć (J.Duszak)
  11. Język polski – Internetowy Słownik Języka Cypriana Norwida