Metodyczny przybornik nauczyciela języka angielskiego

Jesteś nauczycielem z pasją?
Pragniesz udoskonalać warsztat metodyczny?
Masz doświadczenie w nauczaniu i chciałbyś się nim podzielić?

Zapraszamy Cię do dołączenia do sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, tj. „Metodyczny przybornik nauczyciela języka angielskiego uczącego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej – sieć współpracy i samokształcenia.”

Celem tego przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń między uczestnikami w zakresie doskonalenia podstawowych kompetencji językowych u najmłodszych uczniów, wykorzystania w nauczaniu języka angielskiego efektywnych metod motywacyjnych, zasobów cyfrowych, sposobów rozwijania samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Nauczyciele wiedzą najlepiej, że przedszkole i pierwszy etap edukacyjny stawiają przed nimi wiele wymagań, a sprostanie im nie jest łatwe. Niektóre z naszych lekcji to perełki, którymi pragniemy się chwalić, a inne wymagają szlifowania i poszukiwać zadań z efektem „wow”. Podczas spotkań sieci omówione zostaną pomysły na konkretne zadania językowe, które będą wspierać nauczyciela w rozwijaniu umiejętności mówienia, wzbogacania zasobu słownictwa u uczniów i motywacji za pomocą zasobów multimedialnych. Oferujemy również metodyczne i merytoryczne wsparcie uczestnikom sieci. Wyniki prac będą gromadzone w formie plików w aplikacji Teams i dostępne w dogodnym czasie.

Aspekty, na których się skupimy to:
1. Rozwijanie umiejętności mówienia na lekcjach języka angielskiego.
2. Rozwijanie zasobu słownictwa na lekcjach języka angielskiego z wykorzystaniem kart obrazkowych (flashcards) i gier wszelkiego rodzaju, w tym planszowych.
3. Wykorzystanie zasobów multimedialnych w nauczaniu słownictwa i umiejętności mówienia na lekcjach języka angielskiego.

Korzyści: pomysły na praktyczne ćwiczenia do wykorzystania na lekcji, wsparcie doświadczonych nauczycieli, zaświadczenie ukończenia takiej formy doskonalenia zawodowego.
Zapisów można dokonywać do 28.02.2023 pod poniższym linkiem: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/23043/o//w/Radom

Szczegółowych informacji udziela Maria Orzechowska maria.orzechowska@mscdn.edu.pl

Do zobaczenia!

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu

ul. Kościuszki 5A; 26-600 Radom

Sekretariat
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. 48 362 15 79; kom. 609 423 961 email: radom@mscdn.edu.pl

Stypendia
Maria Bakuła
tel. 508 802 705 email: maria.bakula@mscdn.edu.pl 

Konkursy przedmiotowe

Małgorzata Pudzianowska
malgorzata.pudzianowska@mscdn.edu.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content