Metoda naukowa na lekcjach biologii – III edycja projektu

Ciekawe obserwacje i doświadczenia są najlepszym sposobem na to, by rozwijać w młodych ludziach zainteresowania naukami przyrodniczymi i chęć samodzielnego poznawania ich tajników. Autorzy podstawy programowej dotyczącej nauk przyrodniczych piszą, iż niezwykle ważnym elementem kształcenia jest rozwijanie zdolności do krytycznego myślenia oraz umiejętności poznawania świata za pomocą odpowiednio zaplanowanych i udokumentowanych obserwacji i doświadczeń. Wskazano na obserwacje i doświadczenia wykonywane przez ucznia samodzielnie, a nie tylko pokazy prezentowane przez nauczyciela. Dlatego główny nacisk autorzy kładą na to, by takie pojęcia jak problem badawczy i hipoteza, próba badana i kontrolna itp. uczniowie poznawali zarówno teoretycznie, jak i w praktyce.

Zapraszamy nauczycieli biologii ze szkół podstawowych do udziału w projekcie „Innowacyjne i nowatorskie metody pracy z uczniami” pod hasłem

Międzyszkolna Innowacja Pedagogiczna – wykorzystanie metody naukowej na zajęciach edukacyjnych.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej do 15 września 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy 

Więcej informacji

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content