MAZOWIECKIE KONSULTACJE ZAŁOŻEŃ PROJEKTU POLITYKA CYFROWEJ TRANSFORMACJI EDUKACJI

27 lutego 2024 roku w Wydziale Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyły się Mazowieckie Konsultacje Założeń Projektu Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji. Spotkania zorganizowane było przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Wydział Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Celem spotkania, w którym uczestniczyło 140 dyrektorów i nauczycieli oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych, była dyskusja i wypracowanie wspólnych rekomendacji dotyczących projektu Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji. Dyskusja toczyła się wokół Dekalogu cyfrowej transformacji edukacji:

1. Ewaluacja stanu edukacji cyfrowej

2. Rewizja obowiązującej podstawy programowej

3. Wpływ nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji na szkołę

4. Metody kształcenia, dydaktyka informatyki, dydaktyka cyfrowa

5. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

6. Wyposażenie uczniów, nauczycieli i szkół

7. Kształcenie cyfrowych specjalistów

8. Cyfrowe bezpieczeństwo

9. Zmiana organizacji pracy szkoły

10. Koordynacja realizacji nakreślonych celów

Konsultacje poprzedziły wykłady:

1. Cyfrowa szkoła – czyli jaka? pana Janusza S. Wierzbickiego z OEIiZK

2. Jak rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów? pani Anny Dziedziny z MSCDN Wydział w Siedlcach.

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach

ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 63 267 47, kom.: 691 922 934
fax 25 63 393 20
e-mail: siedlce@mscdn.edu.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies na warunkach określonych w Informacji o prywatności. Korzystając z serwisu akceptują państwo te warunki.

Skip to content